Δημήτριος Φουτσιτζής
           Ψυχίατρος
   Αρχική      Δημοσιεύσεις      Συγγραφές εργασιών
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 1Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, 6-8/12/12, ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΤΡΑΖΟΔΟΝΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΟΥΣ ΑΥΠΝΙΑΣ».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 1Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, 6-8/12/12, ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 1ST INTERDISPLINARY CONGRESS “PSYCHIATRY AND RELATED SCIENCES” , 29/11/2012-2/12/2012, ATHENS, GREECE, ΜΕ ΘΕΜΑ «PALIPERIDONE AND SCHIZOPHRENIA».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 1ST INTERDISPLINARY CONGRESS “PSYCHIATRY AND RELATED SCIENCES”, 29/11/2012-2/12/2012, ATHENS, GREECE, ΜΕ ΘΕΜΑ «THE TREATMENT OF RESISTANT DEPRESSION».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 1Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ, 21-24/06/2012, ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΠΑΛΙΠΕΡΙΔΟΝΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 28TH CINP WORLD CONGRESS OF NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY, 3-7 JUNE 2012, STOCKHOLM, SWEDEN, ΜΕ ΘΕΜΑ «THE COMBINATION OF COGNITIVE-BEHAVIOUR THERAPY AND ANTIDEPRESSANTS IN THE TREATMENT OF DEPRESSION».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 28TH CINP WORLD CONGRESS OF NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY, 3-7 JUNE 2012, STOCKHOLM, SWEDEN, ΜΕ ΘΕΜΑ «PALIPERIDONE IN THE TREATMENT OF HEBEPHRENIC TYPE OF SCHIZOPHRENIA».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 1Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ, 9-11/03/2012, ΑΘΗΝΑ, ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 1Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ, 9-11/03/2012, ΑΘΗΝΑ, ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΣΕΡΤΙΝΔΟΛΗ ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 3Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΝΩΣΙΑΚΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ, 20-22/01/2012, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 3Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΝΩΣΙΑΚΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ, 20-22/01/2012, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΕ ΘΕΜΑ «ΓΝΩΣΙΑΚΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΨΥΧΟΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 1Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕΞΟΛΟΓΙΑΣ, 25-27/11/2011, ΑΘΗΝΑ, ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΒΟΥΠΡΟΠΙΟΝΗΣ ΚΑΙ ΜΙΡΤΑΖΑΠΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕ ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 1Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕΞΟΛΟΓΙΑΣ, 25-27/11/2011, ΑΘΗΝΑ, ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΑΜΟΣ».
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ 5TH INTERNATIONAL CONGRESS ON BRAIN AND BEHAVIOUR, THESSALONIKI, 3-6/11/11 ΜΕ ΘΕΜΑ «MESCALINE INDUCED TOXICOSIS-CASE PRESENTATION».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 5TH INTERNATIONAL CONGRESS ON BRAIN AND BEHAVIOUR, THESSALONIKI, 3-6/11/11 ΜΕ ΘΕΜΑ «THE COMBINATION OF CLOZAPINE AND AMISULPRIDE IN THE TREATMENT OF RESISTANT SCHIZOPHRENIC».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 5TH INTERNATIONAL CONGRESS ON BRAIN AND BEHAVIOUR, THESSALONIKI, 3-6/11/11 ΜΕ ΘΕΜΑ «SSRI’S AND DIABETES MELITUS».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 2Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ, 13-15/10/2011, ΑΘΗΝΑ, ΜΕ ΘΕΜΑ «ΥΠΕΡΙΚΟΝ: ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ.
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 2Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ, 13-15/10/2011, ΑΘΗΝΑ, ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΛΟΖΑΠΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΜΙΣΟΥΛΠΡΙΔΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 24TH ECNP CONGRESS, 3-7 SEPTEMBER 2011, PARIS, FRANCE, ΜΕ ΘΕΜΑ «SERTINDOLE AS A THERAPEUTIC PROSPECTIVE IN THE MONOTHERAPY OF RESISTANT SCHIZOPHRENIA».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 24TH ECNP CONGRESS, 3-7 SEPTEMBER 2011, PARIS, FRANCE, ΜΕ ΘΕΜΑ «QUETIAPINE AS A MONOTHERAPY FOR BIPOLAR DISORDER».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 3Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ, 2-5/06/11, ΚΥΛΛΗΝΗ ΗΛΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 10TH WORLD CONGRESS OF BIOLOGICAL PSYCHIATRY, 29 MAY–2 JUNE 2011, PRAGUE, CZECH REPUBLIC, ΜΕ ΘΕΜΑ «SERTINDOLE FOR THE TREATMENT OF RESISTANT SCHIZOPHRENIA».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 10TH WORLD CONGRESS OF BIOLOGICAL PSYCHIATRY, 29 MAY–2 JUNE 2011, PRAGUE, CZECH REPUBLIC, ΜΕ ΘΕΜΑ «INTRAMUSCULAR ZIPRASIDONE VERSUS HALOPERIDOL COMPARISON OF EFFECTIVENESS IN THE TREATMENT OF ACUTE PSYCHOTIC AGITATION».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ XVI INTERNATIONAL FORUM OF PSYCHOANALYSIS, THE INTRAPSYCHIC & THE INTERSUBJECTIVE IN CONTEMPORARY PSYCHOANALYSIS, ATHENS 20-23 OCTOBER 2010, ΜΕ ΘΕΜΑ «THERAPEUTIC CO-EXISTENCE OF PSYCHOANALYSIS AND BEHAVIORAL METHODS FOR THE TREATMENT OF SEXUAL DYSFUNCTIONS OF PSYCHOLOGICAL NATURE».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 1Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ, 24-25/09/2010, ΑΘΗΝΑ, ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΒΟΥΠΡΟΠΙΟΝΗΣ ΚΑΙ ΜΙΡΤΑΖΑΠΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕ ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 1Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ, 24-25/09/2010, ΑΘΗΝΑ, ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΛΟΖΑΠΙΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΛΠΡΟΪΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΙΑΣ ΜΕ ΤΑΧΕΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΦΑΣΕΩΝ».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 1Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ, 24-25/09/2010, ΑΘΗΝΑ, ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΣΕΡΤΙΝΔΟΛΗ ΩΣ ΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 10TH ANNUAL MEETING OF THE INTERNATIONAL COLLEGE OF GERIATRIC PSYCHONEUROPHARMACOLOGY, ATHENS, 15-18 SEPTEMBER 2010 ΜΕ ΘΕΜΑ «CITALOPRAM IN THE TREATMENT OF THIRD AGE DEPRESSION».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 10TH ANNUAL MEETING OF THE INTERNATIONAL COLLEGE OF GERIATRIC PSYCHONEUROPHARMACOLOGY, ATHENS, 15-18 SEPTEMBER 2010 ΜΕ ΘΕΜΑ «MEMANTINE IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH MILD TO MODERATE ALZHEIMER DISEASE».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 10TH ANNUAL MEETING OF THE INTERNATIONAL COLLEGE OF GERIATRIC PSYCHONEUROPHARMACOLOGY, ATHENS, 15-18 SEPTEMBER 2010 ΜΕ ΘΕΜΑ «THE TREATMENT OF DEPRESSION IN PARKINSON’S DISEASE WITH SSRI’S».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 10TH ANNUAL MEETING OF THE INTERNATIONAL COLLEGE OF GERIATRIC PSYCHONEUROPHARMACOLOGY, ATHENS, 15-18 SEPTEMBER 2010 ΜΕ ΘΕΜΑ «RIVASTIGMINE AND BEHAVIOURAL DISORDERS IN PATIENTS OF OLD AGE».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 23RD ECNP CONGRESS 28/08–01/09 2010, AMSTERDAM, THE NETHERLANDS ΜΕ ΘΕΜΑ «INTRAMUSCULAR ARIPIPRAZOLE VERSUS INJECTABLE HALOPERIDOL IN TREATMENT OF ACUTE PSYCHOTIC AGITATION».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 23RD ECNP CONGRESS 28/08–01/09 2010, AMSTERDAM, THE NETHERLANDS ΜΕ ΘΕΜΑ «COMPARISON OF PATIENTS TREATED WITH ANTIPSYCHOTICS AND PSYCHOEDUCATION AND THOSE TREATED WITH ANTIPSYCHOTICS ONLY».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 23RD ECNP CONGRESS 28/08–01/09 2010, AMSTERDAM, THE NETHERLANDS ΜΕ ΘΕΜΑ «AGOMELATINE: A NEW THERAPEUTIC PROSPECTIVE IN DEPRESSION».
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ TRADITIONS AND INNOVATIONS IN PSYCHIATRY, WPA REGIONAL MEETING MATERIALS, ST. PETERSBURG, JUNE 10-12/2010, RUSSIA ΜΕ ΘΕΜΑ «INHALATION OF VOLATILE SUBSTANCE AND THE APPEARANCE OF PSYCHOTIC SYMPTOMS».
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ TRADITIONS AND INNOVATIONS IN PSYCHIATRY, WPA REGIONAL MEETING MATERIALS, ST. PETERSBURG, JUNE 10-12/2010, RUSSIA ΜΕ ΘΕΜΑ «URINARY RETENTION FOLLOWING TREATMENT WITH DULOXETINE».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 2Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΥΛΛΗΝΗ ΗΛΕΙΑΣ, 4-6/06/2010 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 36Ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΑΘΗΝΑ, 4-8/05/10 ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΨΥΧΩΣΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 36Ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΑΘΗΝΑ, 4-8/05/10 ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 36Ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΑΘΗΝΑ, 4-8/05/10 ΜΕ ΘΕΜΑ «ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΣΘΕΝΩΝ».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 2Ο ΜΟΝΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ, 5-7/03/10, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΜΙΡΤΑΖΑΠΙΝΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΟΥΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΟΥ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 2Ο ΜΟΝΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ, 5-7/03/10, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΕ ΘΕΜΑ «ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΑΤΥΠΑ ΑΝΤΙΨΥΧΩΣΙΚΑ ΨΥΧΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΙΝΔΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 2Ο ΜΟΝΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ, 5-7/03/10, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΕ ΘΕΜΑ «ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΧΡΗΣΤΕΣ ΗΡΩΙΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 18th EUROPEAN CONGRESS OF PSYCHIATRY, MUNICH, FEBRUARY 27–MARCH 2, 2010, ΜΕ ΘΕΜΑ «POST–INFARCT DEPRESSION IN A GENERAL HOSPITAL: DIAGNOSIS AND THERAPY».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 18th EUROPEAN CONGRESS OF PSYCHIATRY, MUNICH, FEBRUARY 27–MARCH 2, 2010 ΜΕ ΘΕΜΑ «THE COMBINATION OF AMISULPRIDE AND CLOZAPINE FOR THE TREATMENT OF TREATMENT–RESISTANT SCHIZOPHRENIA».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 18th EUROPEAN CONGRESS OF PSYCHIATRY, MUNICH, FEBRUARY 27–MARCH 2, 2010 ΜΕ ΘΕΜΑ «ARIPIPRAZOLE ON THERAPY OF MAJOR DEPRESSIVE EPISODE WITH PSYCHOTIC FEATURES».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ 4-6/2/2010 ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΨΥΧΟΣΥΝΔΡΟΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΥΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ 4-6/2/2010 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΙΤΑΛΟΠΡΑΜΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 4TH INTERNATIONAL CONGRESS ON BRAIN AND BEHAVIOUR, THESSALONIKI, 3-6/12/09 ΜΕ ΘΕΜΑ «THE EFFECTIVENESS OF SSRIs ON THERAPY OF POST-INFARCT DEPRESSION».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 4TH INTERNATIONAL CONGRESS ON BRAIN AND BEHAVIOUR, THESSALONIKI, 3-6/12/09 ΜΕ ΘΕΜΑ «MONOTHERAPY WITH ARIPIPRAZOLE OF ACUTE MANIC EPISODE».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 4TH INTERNATIONAL CONGRESS ON BRAIN AND BEHAVIOUR, THESSALONIKI, 3-6/12/09 ΜΕ ΘΕΜΑ «PSYCHIATRIC MANIFESTATIONS OF WILSON DISEASE–A CASE REPORT».
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ 4th INTERNATIONAL CONGRESS ON BRAIN AND BEHAVIOUR, THESSALONIKI, 3-6/12/09 ΜΕ ΘΕΜΑ «PSYCHOTIC DISORDER RELATED TO EXPOSION TO VOLATILE INHALED SUBSTANCE–CASE PRESENTATION».
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ 4th INTERNATIONAL CONGRESS ON BRAIN AND BEHAVIOUR, THESSALONIKI, 3-6/12/09 ΜΕ ΘΕΜΑ «EROTOMANIC DELUSIONAL DISORDER OR DE CLERAMBAULT SYNDROM-CASE PRESENTATION».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 22ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ 1-4 ΜΑΙΟΥ 2008 ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΚΑΙ ΟΜΟΖΥΓΩΤΙΑ 4G/4G».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 22ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ 1-4 ΜΑΙΟΥ 2008 ΜΕ ΘΕΜΑ «ΑΠΟΜΥΕΛΙΝΩΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΓΝΩΣΙΑΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ».
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΙΧ WORLD CONGRESS OF PSYCHOSOCIAL REHABILlTATION 12-15/10/06 ΜΕ ΘΕΜΑ «DEMOGRAPHIC PROFILES OF PATIENTS WITH ΜΟΟD DISORDERS ΙΝ SAMOS, GREECE».
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΙΧ WORLD CONGRESS OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION 12-15/10/06 ΜΕ ΘΕΜΑ «DEMOGRAPHIC PROFILES OF PATIENTS WITH PSYCHOSIS ΙΝ SAMOS, GREECE».
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ 19Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 4-8/05/06 ΜΕ ΘΕΜΑ «ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΩΣΗ ΣΤΟ Κ.Ψ.Υ. ΣΑΜΟΥ».
 • • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ 19Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 4-8/05/06 ΜΕ ΘΕΜΑ «ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟ Κ.Ψ.Υ. ΣΑΜΟΥ».
 • • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 19Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 4-8/05/06 ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ , ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Κ.Ψ.Υ. ΚΑΙ Γ.Ν .ΣΑΜΟΥ».