Δημήτριος Φουτσιτζής
           Ψυχίατρος
   Αρχική      Διαταραχές διάθεσης      Καταθλιπτικές διαταραχές
Οι καταθλιπτικές διαταραχές χωρίζονται σε: μείζων καταθλιπτική διαταραχή (περιλαμβάνονται η χρόνια, η εποχιακή, η επιλόχεια κατάθλιψη), δυσθυμική διαταραχή, καταθλιπτική διαταραχή μη αλλιώς προσδιοριζόμενη.

Μείζων καταθλιπτικό επεισόδιο
Ένα μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο περιλαμβάνει τα περισσότερα από τα εξής συμπτώματα, σε χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων:
 • Καταθλιπτική διάθεση, ιδιαίτερα κατά τις πρωινές ώρες.
 • Απώλεια του ενδιαφέροντος για δραστηριότητες, καθώς και της ευχαρίστησης που θα έπρεπε να απορρέει από αυτές.
 • Μειωμένη σεξουαλική επιθυμία.
 • Εύκολη/χρόνια κόπωση ή και μειωμένη ενεργητικότητα.
 • Μειωμένη ή αυξημένη όρεξη για φαγητό.
 • Αϋπνία ή επαυξημένος χρόνος ύπνου.
 • Δυσκολία στη συγκέντρωση, τη σκέψη και τη λήψη αποφάσεων.
 • Αυξημένη ή μειωμένη κινητική δραστηριότητα.
 • Σκέψεις και συναισθήματα ανικανότητας και ενοχής.
 • Έντονη δυσφορία ή προβλήματα λειτουργικότητας.
 • Παραμέληση εμφάνισης και προσωπικής υγιεινής.
 • Αίσθημα απελπισίας.
 • Αυτοκαταστροφικές ή και αυτοκτονικές ιδέες.
 • Να σημειωθεί ότι θα πρέπει να αποκλείσει κανείς το ενδεχόμενο το άτομο να βιώνει κάποιο πρόσφατο πένθος.
Δυσθυμική διαταραχή
Η δυσθυμική διαταραχή είναι ηπιότερη μορφή κατάθλιψης, συνήθως προκαλείται από αναγνωρίσιμο γεγονός ή απώλεια που παρουσιάζεται για τουλάχιστον δύο χρόνια και διαρκεί για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας και τις περισσότερες ημέρες μέσα στο διάστημα αυτό. Τα συμπτώματα που παρουσιάζει είναι τα εξής:
 • Μειωμένη ενεργητικότητα ή χρόνια / εύκολη κόπωση.
 • Προβλήματα στον ύπνο.
 • Προβλήματα σχετιζόμενα με την όρεξη για φαγητό.
 • Προβλήματα συγκέντρωσης και λήψης αποφάσεων.
 • Μειωμένη αυτοπεποίθηση.
 • Αίσθημα απελπισίας.