Δημήτριος Φουτσιτζής
           Ψυχίατρος
   Αρχική      Διαταραχές διάθεσης      Διπολικές διαταραχές
Οι διπολικές διαταραχές χωρίζονται σε:

Διπολική διαταραχή τύπου Ι - Στη διπολική διαταραχή τύπου I, παρουσιάζονται τα εξής:
 • Τουλάχιστον ένα μανιακό επεισόδιο.
 • Εναλλαγές των μανιακών επεισοδίων με καταθλιπτικά επεισόδια.
 • Υπερισχύουν τα μανιακά επεισόδια των καταθλιπτικών, πολλές φορές μάλιστα εμφανίζοντας συμπτώματα ψυχωτικού τύπου – ιδίως στους άνδρες. Στις γυναίκες πολλές φορές εμφανίζονται συμπτώματα δυσφορικής μανίας.
Μανιακό επεισόδιο  - Ένα μανιακό επεισόδιο περιλαμβάνει τα εξής συμπτώματα, σε διάρκεια τουλάχιστον μιας εβδομάδας:
 • Διάθεση υπερβολικά ευφορική που μπορεί να εναλλάσσεται με ακραία ευερεθιστότητα.
 • Πολύ υψηλός βαθμός αυτοεκτίμησης.
 • Καλπάζουσες σκέψεις που εναλλάσσονται.
 • Ταχύτητα στο λόγο.
 • Αδυναμία συγκέντρωσης λόγω διάσπασης της προσοχής.
 • Μειωμένη ανάγκη για ύπνο.
 • Αυξημένη εμπλοκή σε διάφορες κοινωνικές ή και οικονομικές δραστηριότητες, που μπορεί τελικά να αποφέρουν άσχημα αποτελέσματα (όπως εκτεταμένες αγορές που το άτομο δεν μπορεί να υποστηρίξει, υπερβολική σεξουαλικότητα και άλλα).
 • Τίθενται υψηλοί ή ακόμα και ανέφικτοι στόχοι σε διάφορους τομείς (όπως κοινωνικούς, επαγγελματικούς κλπ).
 • Αύξηση στην κινητική δραστηριότητα.
 • Ίσως εμφανιστούν ψυχωτικά στοιχεία.
Διπολική διαταραχή τύπου ΙΙ - Στη διπολική διαταραχή τύπου ΙΙ παρουσιάζονται τα εξής:
 • Τουλάχιστον ένα υπομανιακό επεισόδιο (μικρότερη διάρκεια και ελαφρύτερα συμπτώματα από το μανιακό επεισόδιο) και ύπαρξη καταθλιπτικών επεισοδίων.
 • Απουσία μανιακών επεισοδίων.
Κυκλοθυμική διαταραχή - Η κυκλοθυμική διαταραχή αποτελεί μία χρόνια κατάσταση μικρότερης βαρύτητας, κατά την οποία παρουσιάζονται:
 • Εναλλασσόμενα υπομανιακά και καταθλιπτικά συμπτώματα.
 • Κυκλικές αλλαγές της διάθεσης που επαναλαμβάνονται.
 • Ασταθής κλινική εικόνα με μεικτά στοιχεία.