Δημήτριος Φουτσιτζής
           Ψυχίατρος
   Αρχική      Διαταραχές      Διαταραχές διάθεσης
Οι διαταραχές της διάθεσης είναι μια ομάδα διαταραχών που χαρακτηρίζονται από καταθλιπτική ή ευφορική διάθεση ή εναλλαγή αυτών. Συνοδεύονται από πολλαπλά συμπτώματα και σημεία, που αφορούν όλους σχεδόν τους τομείς της λειτουργικότητας και περιλαμβάνουν και φυτικά συμπτώματα όπως διαταραχές του ύπνου, της όρεξης, της libido και της ενεργητικότητας. Οι διαταραχές της διάθεσης χωρίζονται σε καταθλιπτικές διαταραχές και σε διπολικές διαταραχές. Μπορεί να προκαλούνται και από σωματικές καταστάσεις ή από ουσίες (πχ. ψυχοδραστικές ουσίες ή φάρμακα).